Vergoedingen en tarieven

Dieetadvisering wordt in 2017 tot 3 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dit komt neer op een eerste consult, een vervolg consult en 3-4 korte consulten. Naast de vergoeding vanuit de basisverzekering kan het zijn dat u recht heeft op een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw polis. Dieetadvisering valt onder het verplichte eigen risico*, dit houdt in dat jaarlijks het eerste deel van de zorg die nodig is zelf betaald wordt. Hiervoor zijn twee uitzonderingen: kinderen tot 18 jaar en indien de behandeling onder de ketenzorg valt.

Ketenzorg
Is het gezamenlijk aanbieden van zorg door huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten en fysiotherapeuten wordt ketenzorg genoemd. Ketenzorg is ontstaan doordat er steeds meer mensen zijn met een of meer chronische ziekten, waardoor de zorgvraag steeds complexer wordt. Indien u komt in verband met COPD (chronische longziekten), hart- en vaatziekten of diabetes mellitus kan het zijn dat deze behandeling onder ketenzorg valt. In dat geval wordt de behandeling vergoed vanuit de basisverzekering en ziet u dit niet terug in uw eigen risico.

Tarieven voor 2018
Ik declareer rechtstreeks bij uw zorgverzekering en hanteer hiervoor de standaard geldende tarieven. Indien u geen recht (meer) heeft op vergoeding vanuit de zorgverzekeraar gelden de volgende tarieven:  
Eerste consult €75,-
Tweede consult €45,-
Vervolg consult lang €30,-
Vervolg consult kort  €15,-
E-mail consult / telefonisch consult €15 – 30,-
Huisbezoek < 10 km €26,50

De tarieven bevatten directe en indirecte tijd zoals het berekenen van een voedingsadvies, overleggen met mede-behandelaren en het schrijven van een rapportage. Meer hierover, leest u bij werkwijze. De tarieven kunnen per zorgverzekeraar wat afwijken. Zie de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Verhinderd
Bent u verhinderd en kunt u niet op uw gemaakte afspraak komen, bel dan minimaal 24 uur van te voren af.

Wordt een behandeling niet tijdig geannuleerd dan zal de consulttijd en uitwerktijd in rekening worden gebracht. Deze rekening kan niet bij uw zorgverzekering in rekening worden gebracht.

Afspraak maken
Wilt u een afspraak maken voor een consult, neem dan telefonisch contact op met diëtistenpraktijk Lyvre, via het nummer: 0613308667 of mail naar info@lyvre.nl