Werkwijze

Directe toegankelijkheid diëtetiek
Vanaf 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. U kunt de diëtist dan zonder verwijzing van de arts bezoeken, de diëtist voert dan een korte screening uit waaruit blijkt of het verstandig is de behandeling te starten zonder tussenkomst van een arts. Enkele zorgverzekeraars hebben ervoor gekozen geen vergoeding of een lagere vergoeding uit te keren zonder een verwijsbrief van uw arts. Neem daarom altijd een verwijsbrief van uw arts mee naar het eerste consult.


Eerste consult, een intakegesprek 

Tijdens het eerste consult wordt besproken wat uw hulpvraag is en wat ik voor u kan betekenen. Om een zo passend mogelijk advies te kunnen geven worden uw gezondheid, medicijngebruik, klachten, uw voedingsgewoonten, beweegpatroon en uw leef- en woonomstandigheden besproken. Met deze informatie kan ik een advies geven dat zo goed mogelijk past bij uw persoonlijke omstandigheden, wensen en behoeften.

Tijdens het eerste consult is het belangrijk mee te nemen:
een geldig identiteitsbewijs
een verwijsbrief van uw huisarts*
het pasje van uw zorgverzekeraar
* dit is verplicht bij sommige zorgverzekeraars, waaronder CZ, Delta Lloyd, de Friesland en ORHA, en wanneer u valt onder de ketenzorg (bij diabetes COPD of cardiovasculair risicomanagement).

Het eerste consult duurt ongeveer 60 minuten (exclusief uitwerktijd) en een vervolgconsult duurt ongeveer 15-30 minuten (exclusief uitwerktijd). Naast de directe tijd, de tijd waar u bij bent, is er extra tijd nodig (indirecte tijd) om bijvoorbeeld uw voeding te berekenen, een persoonlijk advies op te stellen of een rapportage te sturen naar uw arts. Zowel de directe als indirecte tijd wordt in rekening gebracht. 

Tijdens het eerste consult worden doelen gesteld voor de behandeling en bespreken wij al enkele actiepunten waar u direct mee aan de slag kunt. Meestal krijgt u een persoonlijk voedingsplan met variatie mogelijkheden en informatie nagestuurd per e-mail (of post).

Tweede consult
Tijdens het tweede consult wordt het advies besproken, uitgelegd en de moeilijkheden die u hierbij mogelijk hebt ervaren. Ook is er tijd om dieper in te gaan op uw ziektebeeld in relatie met voeding en alle vragen die u daarover heeft.

Vervolg consult
Tijdens vervolg consulten wordt er dieper in gegaan op de dingen die goed gaan, wordt uw voortgang besproken en worden praktische tips aangereikt voor eventuele lastige situaties. Er wordt ook bekeken of het plan een beetje bijgestuurd moet worden om uw doelen te kunnen behalen. Ook als het goed gaat, bent u altijd vrij om weegconsulten te blijven plannen om die stok achter de deur te houden.

Privacy 
Om uw privacy te waarborgen houd ik mij aan de wet bescherming persoonsgegevens, daarnaast heb ik een beroepsgeheim en blijft alles wat u met mij bespreekt vertrouwelijk. Na het eerste of tweede consult wordt de verwijzer schriftelijk op de hoogte gebracht van het behandelplan. Na afsluiting van de behandeling en bij belangrijke veranderingen tijdens de behandeling wordt de verwijzer daar ook schriftelijk van op de hoogte gebracht. Indien u hier bezwaar tegen hebt mag u dit aangeven.